Vrijwilliger worden bij LEIFantwerpen

Vrijwilliger worden bij het onthaalpunt LEIFantwerpen: een zinvol engagement!

Wat is de taak van de LEIFpunt-vrijwilliger?
De vrijwilliger bemant regelmatig – steeds samen met een collega-vrijwilliger – het onthaalpunt en staat in voor het onthaal van de bezoekers. De vrijwilliger luistert naar hun verhaal en hun vragen en geeft gericht informatie om hen verder wegwijs te maken en waar nodig wordt hulp geboden bij het invullen van documenten.
Desgevallend verwijst de vrijwilliger door naar professionele zorgverleners.
De vrijwilliger houdt een aantal basis-administratieve gegevens bij.

Wat verwachten we van de vrijwilliger?
– Een regelmatig engagement, m.a.w. geen occasionele inzet.
– Empathie / Discretie / Flexibiliteit / Affiniteit met levenseindevragen.
– Respect voor het zelfbeschikkingsrecht en de visie en autonomie van de bezoeker.
– Bereidheid tot zelfreflectie.
– Geen interferentie van eigen noden of verlieservaringen met de noden van de bezoeker.
– Een luisterend oor bieden zonder te oordelen.
– Bereidheid om je de verdiepen in het thema levenseinde, het wettelijke kader en de wilsverklaring.
(o.a. door het volgen van de basisopleiding, bijscholingen en intervisie).
– In staat zijn om informatie over te brengen, rekening houdend met het niveau van de bezoeker.
– Bereidheid om samen te werken met een collega-vrijwilliger en het LEIFantwerpen-team.

Wat bieden wij de vrijwilliger?
– Opleiding in de materie rond het levenseinde en regelmatige opvolging ervan, met ondersteuning via uitwisseling en intervisie.
– Voldoening in een sociaal engagement.
– Actief zijn in een dynamische organisatie en een enthousiast team van vrijwilligers, in een aangename werksfeer.
– Leerrijke – regelmatige – intervisie‐en overlegmomenten.
– Een vrijwilligersverzekering.
– Uitvoering van taken in overeenstemming met de vrijwilligerswetgeving.

Interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan?
Tijdens een kennismakingsgesprek wordt nagegaan of jouw verwachtingen, houding en mogelijkheden overeenstemmen met deze van LEIFantwerpen voor die bepaalde taak waarvoor jij je zou willen engageren.
Bij een afstemming tussen de vrijwilliger en LEIFantwerpen wordt een overeenkomst ondertekend.
Je doorloopt eerst een inloopperiode waarbij wordt nagegaan of de wederzijdse verwachtingen worden ingelost.
Jouw medewerking kan ten allen tijden worden stopgezet.
Indien een gegronde reden bestaat kan LEIFantwerpen de samenwerking onmiddellijk stopzetten.

Wil je als vrijwilliger jouw steentje bijdragen aan dit project? Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de coördinator LEIFantwerpen via 0468 24 85 42 of info@leifantwerpen.be

We kijken uit naar jouw reactie!