LEIFplan

Vrijwilligers helpen bij het opstellen van wilsverklaringen.

Iedereen die wilsbekwaam is, kan wilsverklaringen opstellen. Deze wilsverklaringen zijn belangrijk wanneer je als patiënt onomkeerbaar wilsonbekwaam geworden bent. Zo hou je ook nadat je wilsonbekwaam werd, je ‘leven’ en het einde ervan in eigen handen.
Vooral de ‘wilsverklaring euthanasie’ en de ‘negatieve wilsverklaring’ zijn belangrijk. Maar, niet iedereen weet dat een euthanasieverklaring alleen van toepassing is bij een onomkeerbare coma, niet dus bij dementie of een andere vorm van onomkeerbare wilsonbekwaamheid. De ‘negatieve wilsverklaring’ geeft je de mogelijkheid om levensverlengende handelingen te weigeren op het moment dat je het zelf niet meer kan zeggen. Het is dan ook zeer belangrijk om goed geïnformeerd de juiste keuze te maken en de wilsverklaringen op te stellen waar je zelf achter staat.

Het LEIFplan kan je gratis ophalen bij de apotheek of bij LEIF Antwerpen.
Deze brochure bevat vier wilsverklaringen, informatie over het schenken van het lichaam aan de wetenschap en een ‘wegwijs in voorafgaande zorgplanning’, de LEIFkaart en euthanasie.
1 – De negatieve wilsverklaring
2 – De wilsverklaring euthanasie
3 – De verklaring inzake de wijze van teraardebestelling
4 – De verklaring voor orgaandonatie

De documenten zijn gemakkelijk in te vullen aan de hand van de begeleidende informatie in de brochure. Toch worstelen velen ermee. Bij LEIFantwerpen maken we graag tijd om je te helpen bij het invullen.