ULteam

ULteam (uitgesproken als ‘ultiem’) of ‘Uitklaring Levenseindevragen Team’ adviseert en ondersteunt bij het uitklaren en beantwoorden van complexe vragen rond het levenseinde. Het doel is om een opvangkanaal te bieden aan mensen met een hulpvraag die nood hebben aan een zgn. ‘second opinion’.

Het team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit onder meer uit:

palliatief arts
psychiater
psycholoog
sociaal & psychiatrisch verpleegkundige
levensbeschouwelijk begeleider
oncoloog
jurist
LEIF-arts
pediater
huisarts
moraalfilosoof

U kunt dit team raadplegen over allerlei (moeilijke) vragen rond het levenseinde door zowel patiënten (en hun naasten) als door hun behandelende artsen.

Voor wie?
Het ULTeam is er voor mensen met een vraag rond het levenseinde en/of euthanasie en die nood hebben aan bijkomend advies. Zowel terminale zieken, niet-terminale ongeneeslijk zieken als mensen met een ongeneeslijke psychiatrische aandoening kunnen bij ULTeam terecht.

Ook artsen die geconfronteerd worden met een complexe levenseindeproblematiek en hierrond bijkomende interdisciplinaire uitklaring, professioneel advies of ondersteuning wensen, kunnen beroep doen op het ULTeam. Een mooi initiatief!

Contact
ULTeam (NL-FR)

J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
078 05 01 55 – info@ulteam.be