Symposia LEIFantwerpen

Symposium zaterdag 25 maart 2017: “Bedankt dat ge mij wilt helpen”

over levenseinde en polypathologie

De vergrijzing van de samenleving confronteert de mens en zijn omgeving met ethische dilemma’s.

Soms kan het samengaan van meerdere kwalen leiden tot een sterk verminderde levenskwaliteit. Dit kan uitmonden in een ondraaglijk lijden waarbij familie en hulpverlener regelmatig de vraag krijgen naar een menswaardig levenseinde. Samen met de patiënt en zijn familie gaat de hulpverlener op zoek naar een adequate begeleiding en een bevredigend antwoord.

LEIFantwerpen organiseerde op zaterdag 25 maart 2017 in Antwerpen een studiedag over deze actuele problematiek.

De presentaties van het symposium

Algemene presentatie

Presentatie Wim Distelmans

Presentatie Luc Proot

Het Uantwerpen-auditorium vol geïnteresseerde deelnemers
Jacinta De Roeck leidt het debat tussen Pat Wyffels, Etienne Vermeersch, Wim DIstelmans en Luc Proot

Symposium zaterdag 23 maart 2019: “Voor ik vergeet.”

over euthanasie bij dementie en verworven wilsonbekwaamheid

LEIFantwerpen organiseerde het symposium ‘Voor ik vergeet, euthanasie bij dementie en wilsombekwaamheid’ op zaterdag 23 maart 2019 in de Nieuwe Vrede, Vredestraat 16, 2600 Antwerpen (Berchem).

Mensen die lijden aan dementie moeten euthanasie kunnen krijgen. Dat schreef professor oncoloog en voorzitter van LEIF Wim Distelmans einde 2018 in een open brief. Volgens de huidige euthanasiewet komen patiënten enkel in aanmerking als ze bewust en wilsbekwaam zijn.

Die wet geeft aan elk persoon die meerderjarig is én wilsbekwaam de mogelijkheid een wilsverklaring euthanasie op te stellen. De ontgoocheling is echter groot als de opsteller vaststelt hoe beperkt het toepassingsgebied is. Alleen een onomkeerbare coma is van toepassing, dementie of andere vormen van ‘verworven’ wilsonbekwaamheid zoals bij een hersentumor komen niet in aanmerking.
De euthanasiewet is 17 jaar oud. Moet ze uitgebreid worden voor dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid?

Op het symposium kwamen verschillende experten aan het woord en acteur Warre Borgmans bracht een verhaal over dementie.

Zaal “De Nieuwe Vrede”, tot de nok gevuld…
LEIF-vrijwilligers present
Jacinta De Roeck
vrijwilliger François & LEIF-arts Pat Wyffels
Wim Distelmans
Freddy Mortier
v.l.n.r.: Pat Wyffels, Christophe Lemmens, Kristine Kloek en Patrick Cras
Warre Borgmans