Infosessies & opleidingen

LEIFantwerpen organiseert infosessies en opleidingen.

Interesse in een infosessie ‘Zelfgekozen levenseinde en de Voorafgaande ZorgPlanning’?

Neem contact met ons op en wij bespreken welke formule geschikt is. Er is een infosessie-op-maat mogelijk voor elke doelgroep: verenigingen, vriendengroepen (een huiskamer infosessie), bewoners WZC, Dienstencentra, zorgverleners, artsen, studenten,…

 

 

 

Symposium

Wiens leven is het eigenlijk?

Euthanasie in de zorginstelling

18 maart 2023

 (9:00u – 13:00u)

Universiteit Antwerpen
campus Drie Eiken (*), Antwerpen-Wilrijk

Sterven gebeurt heel vaak in het ziekenhuis of in het woonzorgcentrum. Ook euthanasie krijgt in deze zorginstellingen een vaste en reguliere plaats. Euthanasie is voor de patiënt of bewoner, wanneer aan de juridische voorwaarden voldaan wordt, immers een recht. Veel instellingen laten voorbeeldig zien dat ze warm tegemoetkomen aan dit recht.
Toch is de vaststelling: soms loopt het mis. De patiënt, bewoner of familie komen hindernissen of tegenslagen tegen. Instellingen leggen de euthanasievraag naast zich neer. De uitvoering kan bijvoorbeeld niet in de instelling zelf. Of het hoofd geriatrie of de coördinerend rusthuisarts negeren de vraag. Artsen verwijzen niet voldoende door naar collega’s. Therapeutische hardnekkigheid komt voor. Soms is er te weinig of te weinig geschoold personeel. De regelgeving wordt dan niet zorgvuldig genoeg of correct uitgevoerd. Kortom: de good governance voor de euthanasievraag is dan onvoldoende.

Dit symposium maakt een stand van zaken op, legt de regelgeving voor euthanasie in de zorginstelling helder uit, presenteert sterke praktijken en stimuleert het debat over waardig levenseinde en euthanasie in de zorginstelling.

Sprekers:
Wim Distelmans
Christophe Lemmens
Patrick Vankrunkelsven
Kris Bleys
Simon Godecharle
Chris Gastmans
Moderator: Anne-France Ketelaer

Als u dit symposium hebt gevolgd:

  • bent u als arts, (hoofd)verpleegkundige, directeur van een woonzorgcentrum of ziekenhuis beter geïnformeerd over de regelgeving, de interpretaties en de daarbij horende discussies over levenseinde en euthanasie
  • krijgt het gesprek over levenseinde en euthanasie in de zorginstelling een boost
  • kunt u hindernissen voor de bewoner of patiënt in verband met de toepassing van euthanasie vermijden
  • kunt u good practices in uw instelling verder introduceren.

Deelnameprijs: 30 euro (studenten gratis)
Accreditering Ethiek & Economie werd aangevraagd.
Aanwezigheidsattesten worden ter plaatse uitgereikt.

Meer informatie over het programma: www.euthanasieindezorginstelling.be.

Langs diezelfde website kunt u ook inschrijven.

(*) gebouw O,  Fort  IV-straat 226-262, 2610 Wilrijk