Doelstellingen

LEIFantwerpen wenst een waardig levenseinde voor iedereen mogelijk te maken.

Hiervoor wil LEIFantwerpen informatie geven en ondersteuning bieden bij het beantwoorden van de vele vragen bij het levenseinde.

Voor wie?

Voor iedereen met vragen bij het levenseinde. Dit kunnen personen zijn die aan de hand van wettelijke documenten hun voorafgaande zorgplanning willen regelen, maar ook personen met een ziekte die levensbedreigend of ondraaglijk is. LEIFantwerpen biedt ook een luisterend oor voor naasten en hulpverleners.
Artsen en zorgverleners kunnen uiteraard ook bij LEIFantwerpen terecht voor alle mogelijke informatie.

Waarom?

Het levenseinde houdt heel wat mensen bezig maar toch bestaat er nog veel onduidelijkheid over de mogelijke beslissingen. In onze provincie is er behoefte aan een toegankelijke plaats waar een multidisciplinaire aanpak en raadpleging kan.Het is belangrijk aandacht te besteden aan de kwaliteit van de laatste levensfase. Niet alleen tijdens die fase, maar je kan ook nu al instructies geven voor later. Je kan wilsverklaringen nalaten, voor wanneer je zelf niet langer wilsbekwaam bent. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de aard van de zorg die je later wel of niet wenst te ontvangen. Het is waardevol je naasten hierbij te betrekken, zo kunnen ze er op toezien dat jouw wensen binnen een wettelijk kader gerespecteerd worden.

Wat?

In een rustige omgeving, met respect voor privacy, geven we inlichtingen. We werken hierbij op verschillende niveaus:

  • Informatie verstrekken
  • Consultaties organiseren
  • Advies geven
  • Sensibiliseren

Bij specifieke vragen zorgen we ervoor dat deze beantwoord worden in samenwerking met de betrokken zorgverleners. Je kan ons ook vragen voor het geven van opleidingen op maat, informatieavonden en spreekbeurten. LEIFantwerpen staat open voor communicatie en samenwerking met andere organisaties en zorgverleners, waaronder palliatieve netwerken, verzorgingstehuizen, de overheid …

Levenseinde InformatieForum (LEIF) Antwerpen

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen. Respect voor de keuze van de persoon staat centraal. Een keuze die alleen de persoon zelf kan maken op basis van volledige informatie.In België zijn 1 op 2 overlijdens het gevolg van een medische beslissing. Het is dus erg belangrijk dat elk van ons werk maakt van voorafgaande zorgplanning. Vrijwilligers werken samen met professionele hulpverleners. Het hele team zet zich in voor de maatschappelijke signaalfunctie en de organisatie van activiteiten.