Nieuws van het LEIFantwerpen-front!

Je kan ons vanaf nu telefonisch bereiken op werkdagen tussen 9 en 17u., via het nummer 0468 24 85 42

 

Symposium

Wiens leven is het eigenlijk?

Euthanasie in de zorginstelling

18 maart 2023

 (9:00u – 13:00u)

Universiteit Antwerpen
campus Drie Eiken (*), Antwerpen-Wilrijk

Sterven gebeurt heel vaak in het ziekenhuis of in het woonzorgcentrum. Ook euthanasie krijgt in deze zorginstellingen een vaste en reguliere plaats. Euthanasie is voor de patiënt of bewoner, wanneer aan de juridische voorwaarden voldaan wordt, immers een recht. Veel instellingen laten voorbeeldig zien dat ze warm tegemoetkomen aan dit recht.
Toch is de vaststelling: soms loopt het mis. De patiënt, bewoner of familie komen hindernissen of tegenslagen tegen. Instellingen leggen de euthanasievraag naast zich neer. De uitvoering kan bijvoorbeeld niet in de instelling zelf. Of het hoofd geriatrie of de coördinerend rusthuisarts negeren de vraag. Artsen verwijzen niet voldoende door naar collega’s. Therapeutische hardnekkigheid komt voor. Soms is er te weinig of te weinig geschoold personeel. De regelgeving wordt dan niet zorgvuldig genoeg of correct uitgevoerd. Kortom: de good governance voor de euthanasievraag is dan onvoldoende.

Dit symposium maakt een stand van zaken op, legt de regelgeving voor euthanasie in de zorginstelling helder uit, presenteert sterke praktijken en stimuleert het debat over waardig levenseinde en euthanasie in de zorginstelling.

Sprekers:
Wim Distelmans
Christophe Lemmens
Patrick Vankrunkelsven
Kris Bleys
Simon Godecharle
Chris Gastmans
Moderator: Anne-France Ketelaer

Als u dit symposium hebt gevolgd:

  • bent u als arts, (hoofd)verpleegkundige, directeur van een woonzorgcentrum of ziekenhuis beter geïnformeerd over de regelgeving, de interpretaties en de daarbij horende discussies over levenseinde en euthanasie
  • krijgt het gesprek over levenseinde en euthanasie in de zorginstelling een boost
  • kunt u hindernissen voor de bewoner of patiënt in verband met de toepassing van euthanasie vermijden
  • kunt u good practices in uw instelling verder introduceren.

Deelnameprijs: 30 euro (studenten gratis)
Accreditering Ethiek & Economie werd aangevraagd.
Aanwezigheidsattesten worden ter plaatse uitgereikt.

Meer informatie over het programma: www.euthanasieindezorginstelling.be.

Langs diezelfde website kunt u ook inschrijven.

(*) gebouw O,  Fort  IV-straat 226-262, 2610 Wilrijk

***

“Het levenseinde in eigen regie is tegelijk een stand van zaken, een kritische terug- en vooruitblik, én een pleidooi — vertrekkend vanuit blijvende verontwaardiging en een permanente strijd tegen onrecht — voor een gezondheidszorg op maat van de mens, waarbij de patiënt tot op het eind centraal moet staan.”

Uitgeverij Houtekiet

Op de vooravond van 20 jaar euthanasiewet in België, lanceert Wim Distelmans zijn nieuwe boek Het levenseinde in eigen regie: 20 jaar wet euthanasie, palliatieve zorg en patiëntenrechten. Wim Distelmans is oncoloog en professor palliatieve geneeskunde aan de VUB en lag mee aan de basis van de euthanasiewet die op 28 mei 2002 goedgekeurd werd.

WIM DISTELMANS BRENGT BOEK UIT OVER 20 JAAR EUTHANASIEWET

In De Ochtend op Radio 1 lichtte Wim Distelmans de euthanasiewet verder toe. Klik HIER voor het interview.

***

Onthaalmomenten (enkel na afspraak !)

LEIFantwerpen kan je persoonlijk te woord staan, elke dinsdag (*) en vrijdag van 14u tot 16u30.
(uitgezonderd feestdagen)

(*) Het onthaal gaat - enkel op de eerste dinsdag van de maand - door tussen 16u en 18u (dus geen namiddagonthaal op die dag) en eveneens enkel op telefonische afspraak.

***

Vrijwilliger worden bij het onthaalpunt LEIFantwerpen: een zinvol engagement!

Voor alle informatie: