Onze doelstellingen

LEIFantwerpen informeert en helpt

Vrijwilligers informeren over patiëntenrechten en euthanasie.

Wie als patiënt nog wilsbekwaam is en een ongeneeslijke ziekte heeft, kan euthanasie vragen. De vraag moet door de patiënt zelf aan een arts gesteld worden, niet zo eenvoudig als het lijkt. Patiënten, familieleden en naasten hebben dan ook veel vragen over de zorgvuldigheidsvoorwaarden en over de euthanasieprocedure. LEIF-vrijwilligers maken tijd om tijdens een gesprek op het onthaal in de Huisartsenwachtpost in Deurne, correcte informatie te geven over de euthanasiewet en over de wet patiëntenrechten.

Vrijwilligers helpen bij het opstellen van wilsverklaringen.

Iedereen die wilsbekwaam is, kan wilsverklaringen opstellen. Deze wilsverklaringen zijn belangrijk wanneer je als patiënt onomkeerbaar wilsonbekwaam geworden bent. Zo hou je ook nadat je wilsonbekwaam werd, je ‘leven’ en het einde ervan in eigen handen.

Vooral de ‘wilsverklaring euthanasie’ en de ‘negatieve wilsverklaring’ zijn belangrijk. Maar, niet iedereen weet dat een euthanasieverklaring alleen van toepassing is bij een onomkeerbare coma, niet dus bij dementie of een andere vorm van onomkeerbare wilsonbekwaamheid. De ‘negatieve wilsverklaring’ geeft je de mogelijkheid om levensverlengende handelingen te weigeren op het moment dat je het zelf niet meer kan zeggen. Het is dan ook zeer belangrijk om goed geïnformeerd de juiste keuze te maken en de wilsverklaringen op te stellen waar je zelf achter staat.

Het LEIFplan, gratis op te halen bij de apotheek of bij LEIFantwerpen.

Het LEIFplan kan gratis opgehaald kan worden in elke apotheek. Deze brochure bevat vier wilsverklaringen*, informatie over het schenken van het lichaam aan de wetenschap en een ‘wegwijs in voorafgaande zorgplanning’, de LEIFkaart en euthanasie.

1 – De negatieve wilsverklaring

2 – De wilsverklaring inzake euthanasie

3 – De verklaring inzake de wijze van teraardebestelling

4 – De verklaring voor orgaandonatie

De documenten zijn gemakkelijk in te vullen aan de hand van de begeleidende informatie in de brochure. Toch worstelen velen ermee. Bij LEIFantwerpen  maken we graag tijd om je te helpen bij het invullen.

LEIFantwerpen geeft infosessies en opleidingen.

Interesse in een infosessie ‘Zelfgekozen levenseinde en de Voorafgaande ZorgPlanning’.

Neem contact met ons op en wij bespreken welke formule geschikt is. Er is een infosessie-op-maat mogelijk voor elke doelgroep: verenigingen, vriendengroepen (een huiskamer infosessie), bewoners WZC, Dienstencentra, zorgverleners, artsen, studenten,…

Altijd welkom bij de LEIF-vrijwilligers, in de Huisartsenwachtpost te Deurne, per telefoon of per mail.

Waar? (klik)