Privacy – Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

LEIFantwerpen respecteert uw privacy en past de Algemene Verordening Gegevensbescherming toe (AVG, of in het Engels GDPR – General Data Protection Regulation), een Europese verordening die van kracht werd op 25 mei 2018 en als doelstelling heeft de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt de privacyverklaring raadplegen, waarin duidelijk wordt aangegeven op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn.