Vrijwilligers informeren u…

… over patiëntenrechten en euthanasie

  • Wie als patiënt nog wilsbekwaam is en een ongeneeslijke ziekte heeft, kan euthanasie vragen.
    Die vraag moet door de patiënt zelf aan een arts gesteld worden; niet zo eenvoudig als het lijkt. Patiënten, familieleden en naasten hebben dan ook veel vragen over de zorgvuldigheidsvoorwaarden en over de euthanasieprocedure. LEIFvrijwilligers maken tijd om tijdens een gesprek op het onthaal in de Huisartsenwachtpost in Deurne, correcte informatie te geven over de euthanasiewet en over de wet patiëntenrechten.
Top