LEIFkaart

Vraag kosteloos* een LEIFkaart aan!

Gelieve rekening te houden met een wachttijd vooraleer men de LEIFkaart ontvangt, gezien de overweldigende interesse voor dit intiatief (er werden reeds meer dan dertigduizend aanvragen gedaan). We proberen deze op een aanvaardbare termijn naar behoren te verwerken.

Voor meer informatie over uw aanvraag of de wachttijd kan u bij ons terecht op nummer 02/456.82.10

Dit plastic kaartje (ter grootte van een bankkaart) vermeldt over welke wilsverklaringen men beschikt. De kaart is bedoeld om in de portefeuille te bewaren.

De LEIFkaart vervangt de (papieren) vorm van wilsverklaringen niet, integendeel: ze refereert er net naar. Ze biedt een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners sneller op de hoogte kunnen gebracht worden van iemands wettelijke wilsverklaringen en dat er rekening mee kan gehouden worden.

Wij adviseren dan ook ten zeerste dat men in de mate van het mogelijke zijn wilsverklaringen laat registreren via de gemeente.
Registratie is een kosteloze handeling, en houdt in dat de ambtenaar van de dienst Burgerzaken de documenten toevoegt aan een nationale elektronische databank die consulteerbaar is door zorgverleners (24/24u, 7/7d).
Dit geldt zowel voor de wilsverklaring inzake euthanasie als deze betreffende uitvaart en orgaandonatie.
De negatieve wilsverklaring kan tot op heden niet geregistreerd worden. Bekendmaking op een andere manier is dan ook onontbeerlijk. De LEIFkaart draagt hiertoe bij.
Indien men nog niet over wilsverklaringen beschikt kan men ze downloaden op onze site (klik hier), of men kan ze afhalen in het gemeentehuis.

Hoe kan men de LEIFkaart bestellen ?

Men kan de LEIFkaart als volgt bestellen:LEIFkaart met hand

Gelieve rekening te houden met een wachttijd vooraleer men de LEIFkaart ontvangt, gezien de overweldigende interesse voor dit intiatief (er werden reeds meer dan tienduizend aanvragen gedaan). We proberen deze op een aanvaardbare termijn naar behoren te verwerken.

Wat staat er op de LEIFkaart ?

Op de LEIFkaart staat naast de naam en het rijksregisternummer (belangrijk voor de zorgverleners om geregistreerde documenten snel terug te kunnen vinden) alle wettelijke documenten vermeld waarover men verklaart te beschikken.
Op de kaart kan ook de naam van een contactpersoon vermeld worden met diens telefoonnummer. Hieronder een voorbeeld van hoe zo’n LEIFkaart er kan uitzien.

 

* Dankzij de steun van deMens.nu en de IMD Brussel kan de LEIFkaart kosteloos aangeboden worden.

Top