BRUNCH VOOR LEIF ANTWERPEN UITGESTELD !!!

Beste,

Het zal u niet verwonderen: we stellen de brunch ten voordele van LEIF Antwerpen noodgedwongen uit.

Een dringend advies stelt namelijk dat we best zoveel mogelijk ‘alle contacten op korte afstand’ vermijden (en dat is bij zo’n gelegenheid  vrij moeilijk…).

MAAR… uitstel is geen afstel: we maken een nieuwe afspraak op zondag 13 september.

We hopen op jullie aller begrip !

Praktisch:
– wie er op die datum niet kan bijzijn of de inschrijving wil intrekken laat dit weten op [email protected]. We storten dan onmiddellijk het reeds gestorte bedrag terug.

Wie toch naar de brunch blijft uitkijken: zij blijven ingeschreven en hoeven geen verder initiatief te nemen.

Na het zomerreces sturen we de aangepaste informatie.

Noteer alvast de datum : 13 september !!!

Top