Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG / GDPR)

LEIF Antwerpen respecteert uw privacy en past de Algemene Verordening Gegevensbescherming toe (AVG, of in het Engels GDPRGeneral Data Protection Regulation), een Europese verordening die van kracht werd op 25 mei 2018 en als doelstelling heeft de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt de uitgebreide privacyverklaring raadplegen, waarin duidelijk wordt aangegeven op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn.

Top