Symposium ‘Voor ik vergeet: euthanasie bij dementie en wilsombekwaamheid’ – 23 maart 2019

De euthanasiewet is 17 jaar oud. Moet ze uitgebreid worden voor dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid?

“Mensen die lijden aan dementie moeten euthanasie kunnen krijgen”. Dat schreef  Dr. Wim Distelmans – professor oncoloog en voorzitter van LEIF – enkele maanden geleden in een open brief. Volgens de huidige euthanasiewet komen patiënten enkel in aanmerking als ze bewust en wilsbekwaam zijn. 

Die wet geeft aan elk persoon die meerderjarig is én wilsbekwaam de mogelijkheid een wilsverklaring euthanasie op te stellen. De ontgoocheling is echter groot als de opsteller vaststelt hoe beperkt het toepassingsgebied is. Alleen een onomkeerbare coma is van toepassing, dementie of andere vormen van ‘verworven’ wilsonbekwaamheid zoals bij een hersentumor komen niet in aanmerking. 

LEIFantwerpen zag dan ook de noodzaak in om rond een mogelijke uitbreiding van de euthanasiewet naar mensen met een zogenaamde verworven wilsonbekwaamheid, bijvoorbeeld als gevolg van dementie, een symposium te organiseren, onder de titel ‘Voor ik vergeet: euthanasie bij dementie en wilsombekwaamheid’. Op zaterdag 23 maart 2019 werden verschillende experten aan het woord gelaten en kwamen ze nadien tot een debat. Acteur Warre Borgmans bracht aansluitend een zeer persoonlijk verhaal.

Voor de meer dan 200 aanwezigen werd het algauw duidelijk dat deze experts uit verschillende sectoren het met de vraag naar de uitbreiding van de euthanasiewet principieel eens waren. Momenteel komen alleen mensen die volledig bewust en wilsbekwaam zijn in aanmerking voor euthanasie, tenzij ze zich in een onomkeerbare coma bevinden. LEIF wil dat uitgebreid zien naar onder meer mensen met dementie, die vooraf aangeven euthanasie te willen wanneer ze wilsonbekwaam worden.
“Volgens de cijfers die we kunnen lezen in de verslagen van de euthanasiecommissie is er jaar na jaar een stijgend aantal mensen met dementie die een aanvraag doen”, zegt Jacinta De Roeck, voormalig politica en voorzitter van het symposium. “Nu sterven die mensen eigenlijk te vroeg, omdat ze tot euthanasie overgaan op een moment waarop ze wél nog wilsbekwaam zijn en ze bang zijn dat het anders te laat zal zijn. Dat kan gaan om weken, maar ook maanden.”
Met behulp van juristen wil LEIF nu tot een model komen voor een wilsverklaring voor mensen met dementie die rekening houdt met een scenario van wilsonbekwaamheid. “Men zal wel heel goed moeten omschrijven wanneer men dan precies euthanasie wil, zodat dat door de arts en neuroloog en liefst samen met de familie kan worden vastgesteld”, aldus De Roeck, die hoopt dat het politiek debat erover na de verkiezingen kan plaatsvinden.
De Roeck benadrukt dat een uitbreiding van de euthanasiewet allerminst betekent dat er minder moet worden geïnvesteerd in zorg voor personen met dementie. “Als men euthanasie kiest, moet dat zijn omdat men echt aangeeft dat het niet meer hoeft, niet omdat men bang is om onvoldoende zorg te krijgen”, zegt ze.

  • Klik HIER voor de presentaties van de verschillende experts.
  • Klik HIER voor de fotoreeks.

 

Hebt u nog vragen? Stuur een mail naar [email protected]

 

 

Top