Symposium: “Bedankt dat ge mij wilt helpen”

man op bank

over levenseinde en polypathologie

De vergrijzing van de samenleving confronteert de mens en zijn omgeving met ethische dilemma’s.

Soms kan het samengaan van meerdere kwalen leiden tot een sterk verminderde levenskwaliteit. Dit kan uitmonden in een ondraaglijk lijden waarbij familie en hulpverlener regelmatig de vraag krijgen naar een menswaardig levenseinde. Samen met de patiënt en zijn familie gaat de hulpverlener op zoek naar een adequate begeleiding en een bevredigend antwoord.

LEIF Antwerpen organiseerde op zaterdag 25 maart 2017 in Antwerpen een studiedag over deze actuele problematiek.

Programma

9:00u Onthaal
9:30u Verwelkoming. Jacinta De Roeck, voorzitter LEIFantwerpen
9:40u Een casus. Patrick Wyffels, LEIFarts, auteur van het boek “de LEIFarts
9:55u Situering van levensmoeheid en polypathologie in Vlaanderen. Professor Dokter Wim Distelmans
10:20u Polypathologie in de praktijk. Dokter Luc Proot, chirurg, LEIFarts
10:40u pauze
11:00u Een ethische reflectie. Etienne Vermeersch, Professor Emeritus
11:30u Debat onder leiding van Jacinta De Roeck
deelnemers: Wim Distelmans, Luc Proot, Etienne Vermeersch en Patrick Wyffels
12:30u Afsluiting met receptie

Locatie

Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, Gebouw C.204

De presentaties van het symposium

Algemene presentatie

Presentatie Wim Distelmans

Presentatie Luc Proot

Enkele sfeerbeelden

Top